100 jaar Zeehaven Brugge

In 2007 viert Zeebrugge de honderdste verjaardag van de inhuldiging van de zeehaven. In 1907 werd namelijk de nieuwe haven van Brugge, Bruges Port de mer, officieel ingehuldigd door Koning Leopold II.

Naar aanleiding van deze verjaardag, maar ook naar aanleiding van de uitbreiding van het containerdok in de voorhaven, zal het Havenbestuur een reeks feestelijke activiteiten op het getouw zetten.

Zo zal men vanaf 16 april tot eind september 2007 met de campagne "Brugge, ken je ZEEhaven" de haven van Zeebrugge, die zich razendsnel ontwikkelt, op een attractieve manier kunnen bezoeken. De feestelijkheden zelf zullen plaats vinden op donderdag 5, vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli 2007.

Zaterdag "07-07-07" zal het hoogtepunt van de viering worden, met de inhuldiging van het Albert II-dok door Zijne Majesteit, Koning Albert II. Aan de Bruggelingen en de bezoekers van de stad zal op 5 en 6 juli het spektakel "Sound of the Port" op de Burg worden aangeboden. Op zondag 8 juli zetten dan de havenbedrijven hun deuren open voor het brede publiek. 's Avonds staat op het evenementenplatform in Zeebrugge een open havenfeest met gevarieerde optredens op het programma.


Joachim Coens
Voorzitter, Gedelegeerd bestuurder Havenbestuur Zeebrugge

Contact

Dienst Public Relations
Havenbestuur Zeebrugge
Tel. 050 54 32 11
Fax 050 54 32 35
e-mail: public.relations@mbz.be

Documenten

Online

Bezoekers :